วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าโครงการ


ครูวันวิสา  รักงาม

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการ Gifted

  • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755