กลุ่มบริหารทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • อาคารสถานที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อกลุ่มบริหารทั่าไป

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax : 02-056-4726

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 117
 • งานโสตฯ ต่อ 504
 • งานอนามัย ต่อ 500
 • งานโภชนาการ ต่อ 201
 • งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 999