• ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) / วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) / English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1

การรับสมัคร

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 19 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

สามารถสมัครในวันเสาร์ ดังนี้ [ 16,23 ธ.ค. 60 ]  [ 6, 20 ม.ค. 60 ]

ข้อมูลการสอบ

 • รายละเอียดการสอบวัดความรู้ -Click-
 • ตารางสอบ -Click-

ใบสมัคร

 • สมัครแบบเดียว -Click-
 • สมัครแบบกลุ่ม -Click-

สถานที่รับสมัคร

           สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151  
แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 โทรศัพท์  02-523-3402-5  ต่อ 155 

สอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ค่าสมัครสอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 จำนวน 300 บาท  และ ห้องเรียนปกติ  ม.1 จำนวน 200 บาท  

หมายเหตุ ผู้ปกครอง หรือผู้แทน สามารถนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร มาสมัครแทนนักเรียนได้

กิจกรรมของโรงเรียน

ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ารแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
ดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อ
าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ"
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
 •  
 • 1 of 6
 • >

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • เอกสาร ส.ก.ส.ท - Click -
 • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพม Click -
 • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพป Click -
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 Click -

จัดซื้อจัดจ้าง

App ที่น่าสนใจ

Thai Weather พยากรณ์อากาศ
Mobile Application ภาครัฐทั้งหมด
แอพฯ ภาษาอาเซียน
Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษ