ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปึ 62

แนะนำการจัดการเรียนการสอน

ห้องเรียนพิเศษ

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร
 • English Program EP
 • International Program IP

ห้องเรียนปกติ

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรม

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

 • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)
  • ติดต่อ 0-2531-4608
 • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)
  • ติดต่อ 0-2536-0017
 • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)
  • ติดต่อ 0-2155-1540