สอบ Pre Ent 2021

ประเภทการทดสอบความรู้

ห้องเรียนพิเศษ
- ม.1, 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Pre Gifted)
- ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สุขศึกษาฯ(Pre Cadet)
- ม.1 English Program (Pre EP)
ห้องเรียนปกติ
- ม.1 ห้องปกติ (Pre Entrance)

รับสมัคร
- ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 - 5 ก.พ. 64
- ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 - 19 ก.พ. 64

ทดสอบความรู้
- ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 20 ก.พ. 64
- ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 6 มี.ค. 64

ตารางสอบ

  อุปกรณ์ : ดินสอ ยางลบ ปากกา

-Click สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม -

รับสมัครนักเรียน ปี 64

♦ ปฏิทินการรับสมัคร -Click-
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพฐ. -Click-
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพม.2 -Click-
♦ ประกาศรับนักเรียน ปี 2564 -Click-

ห้องเรียนพิเศษ ปี 64

ภาพกิจกรรม

Download

ลูกฤทธิยะคนเก่ง

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)

    • ติดต่อ 0-2531-4608

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)

    • ติดต่อ 0-2536-0017

  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)

    • ติดต่อ 0-2155-1540