ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปึ 62 (กำลังดำเนินการปรับปรุง)

วิทย์-คณิต Gifted

วิทย์-คณิต เตรียมทหาร

English Program

International Program

ห้องเรียนปกติ

ลงทะเบียนกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 61

“เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล”
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562


ภาษาไทย   -Click-
♦ การแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาไทย
♦ การแข่งขันเขียนตามคำบอก

สังคมศึกษาฯ -Click-
♦ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา

วิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  -Click-
♦ การแข่งขันโยนไข่เชิงวิศวกรรม  -Click-
♦ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  -Click-
♦ การแข่งขันกิจกรรมดาราศาสตร์“THE BEST STAR”  -Click-

>>

คณิตศาสตร์ -Click-
♦ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
♦ การแข่งขันเทสเซลเลชั่น (Tessllation)

ภาษาต่างประเทศ -Click-
♦ (ภาษาอังกฤษ) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
♦ (ภาษาอังกฤษ) การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
♦ (ภาษาจีน) การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
♦ (ภาษาฝรั่งเศส) การแข่งขันสะกดคำภาษาฝรั่งเศส

สุขศึกษาและพลศึกษา -Click-
♦ การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
♦ การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
♦ การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

การงานอาชีพฯ  -Click-
♦ การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
♦ การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอัจฉริยะ ICT ทดสอบความรู้ 100 ข้อ
♦ การแข่งขันส้มตำลีลา