รับสมัครนักเรียน ปี 63

ข้อมูลการรับนักเรียน ห้องปกติ

(รับสมัคร ม.1,4  วันที่ 3-12 พ.ค. 63)

» นโยบายการรับนักเรียน สพฐ ปี 63 New
» ปฏิทินการรับสมัคร ปี 63 New
» ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียน ปี 63 New


กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร ม.1
ข้อมูลการสมัคร ม.4 


Link การสมัคร ม.1,4

สมัคร ม.1
สมัคร ม.4
ผลการสอบ O-Net


สำหรับนนักเรียนที่ไม่สามารถสมัคร Online ได้
โดยส่งเอกสารที่หน้าประตูโรงเรียน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร
Line Officeial เวลา 09.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 02-0349755 ต่อ 996 , 124

โครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ

» ข้อมูลการสมัคร


Link มอบตัว

ภาพกิจกรรม

Download

ลูกฤทธิยะคนเก่ง

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)

    • ติดต่อ 0-2531-4608

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)

    • ติดต่อ 0-2536-0017

  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)

    • ติดต่อ 0-2155-1540