ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียน/รายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559

* กดเพียงครั้งเดียวแล้วรอ ถ้ากดซำ้หลายครั้งจะทำให้ Server ทำงานช้า * 

กิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน กิจกรรม ลงทะเบียน
ม.1-3 20 - 22 ต.ค. 2559 รายวิชากิจกรรรม คลิก
ม.4-6 22 - 24 ต.ค. 2559 รายวิชากิจกรรรม คลิก

หมายเหตุ ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/4, 4/1, 4/2, 6/1 ไม่ต้องลงทะเบียนชุมนุม

โครงงานอาชีพ ม.ต้น /ทักษะการงานอาชีพ ม.ปลาย

ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน รายวิชา ลงทะเบียน
ม.1/9-1/11 25 - 27 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.2/9-2/11 26 - 28 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.3/9-3/11 27 - 29 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.4/3-4/8 29 - 31 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.4/9-4/16 29 - 31 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.5/2-5/8 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 59 รายวิชา คลิก
ม.5/9-5/16 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 59 รายวิชา คลิก

ห้ามเลือกซ้ำรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1/59 (รหัสวิชาห้ามซ้ำ)

เลือกเสรี ม.ปลาย

ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน รายวิชา ลงทะเบียน
ม.4/3-4/8 29 - 31 ต.ค. 2559 รายวิชา คลิก
ม.5/2-5/8 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 59 รายวิชา คลิก

 

 

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขัน LOL 2016
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา
อบรมการจัดการเรียนการสอน แนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ STEAM RW.
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
จัดพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกซ้อมและแสดงละครพูด เรื่องเวนิสวานิช
กิจกรรม languages and culture walking street
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ในชื่อ "สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม"
  •  
  • 1 of 3
  • >

Download เอกสาร

App ที่น่าสนใจ

Thai Weather พยากรณ์อากาศ
Mobile Application ภาครัฐทั้งหมด
แอพฯ ภาษาอาเซียน
Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษ