สมัครสอบ Pre Ent 2020

» ระเบียนการรับสมัคร
» ตารางสอบ
» สมัครสอบ Online
» ขั้นตอนการสมัคร
» ประกาศผลสอบ Pre Ent ม.1,4
» รายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบ ห้องปกติ

นักเรียนที่รายชื่อตกหล่นติดต่อ admin@rittiya.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร

 

รับสมัครนักเรียน ปี 63

ข้อมูลการรับนักเรียน

ข้อมูลการสมัคร ม.1
• ข้อมูลการสมัคร ม.4
ขั้นตอนการรับสมัคร
• แจ้งความจำนง Online
     ห้องพิเศษ : วันที่ 15-26 ก.พ. 63
     ห้องปกติ  : วันที่ 11-25 มี.ค. 63
แจ้งความจำนง ม.1
แจ้งความจำนง ม.4

ภาพกิจกรรม

Download

ลูกฤทธิยะคนเก่ง

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)

    • ติดต่อ 0-2531-4608

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)

    • ติดต่อ 0-2536-0017

  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)

    • ติดต่อ 0-2155-1540