โครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ

รับสมัครนักเรียน ปี 63

ข้อมูลการรับนักเรียน

(เลื่อนการรับสมัคร)

ข้อมูลการสมัคร ม.1
ข้อมูลการสมัคร ม.4 (ห้องพิเศษ)
ขั้นตอนการรับสมัคร
ตารางสอบ
• แจ้งความจำนง Online ม.1
     ห้องปกติ  : วันที่ 11-25 มี.ค. 63 -Click-


ข้อมูลการแจ้งความจำนงต่อ ม.4 (ห้องปกติ)
• กำหนดการ
     แจ้งความจำนง Online : วันที่ 21-25 มี.ค. 63 -
     สอบสัมภาษณ์  :
(นักเรียน ม.4 เปลี่ยนแผน และสมัครใหม่ เลื่อนการแจ้งความจำนง)


Link มอบตัว
ชั้น ม.1
ชั้น ม.4

ภาพกิจกรรม

Download

ลูกฤทธิยะคนเก่ง

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)

    • ติดต่อ 0-2531-4608

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)

    • ติดต่อ 0-2536-0017

  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)

    • ติดต่อ 0-2155-1540