แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน ม.1 ปี 62 เนื่องจากระบบรับสมัครนักเรียน ได้บันทึกนักเรียนที่มามอบตัว ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของนักเรียนที่ไม่ถูกต้องได้ ดังนั้นสำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขตามเอกสารมอบตัวของนักเรียน....

ข้อมูลทั่วไป

หลักฐานการสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ เพื่มเติม

สำหรับกรอกข้อมูลมอบตัว ม.1, 4 ปี 62

สำหรับนักเรียนที่มีปัญหากรอกมอบตัวไม่ได้ ให้ส่งข้อมูล ม. ไหน รหัสสอบ รหัสประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด มาที่ admin@rittiya.ac.th

ภาพกิจกรรม

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)
    • ติดต่อ 0-2531-4608
  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)
    • ติดต่อ 0-2536-0017
  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)
    • ติดต่อ 0-2155-1540