• ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ - Click -
 • ประกาศรับนักเรียน ปี 2561 -Click-
 • สอบถามข้อมูลการรับนักเรียน 02-152-6367 

  
* ผลสอบ O-Net ไม่ต้องกรอกในใบแจ้งความจำนง โรงเรียนสามารถดึงข้อมูลจาก สทศ. *

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (รายงานตัววันที่ 15 มี.ค.61 เวลา 09.30 ณ หอประชุม)

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) -Click-
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียทหาร) -Click-
 • English Program (EP) -Click-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (รายงานตัววันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 09.30 ณ หอประชุม)

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) -Click-
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียทหาร) -Click-
 • International Program (IP) -Click-

* การกรอกประวัติมอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ สามารถกรอกได้แล้ว* 

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61

วันสอบ Pre Entrance 2018 

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 28 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • เข้าแถว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี เวลา 07.30 น. เพื่อฟังคำชี้แจ้งการสอบและข้อมูลการรับนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - Click -   ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 61 

ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ 

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted - Click -
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร - Click -
 • ม.1 English Program EP - Click -
 • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted - Click - (แก้ไขลำดับ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre ห้องเรียนปกติ -Click- ข้อมูล I วันที่ 15 ก.พ. 61

ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนปกติ 

 • ม.1 ห้องปกติ - Click - 

 • ประกาศโครงการ Thailand Education Hub รุ่น 3 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนโครงการ ปี 2561 -Click-
 • ประกาศรับนักเรียน ปี 2561 -Click-
 • รายละเอียดโครงงการ International Program -Click-

กิจกรรมของโรงเรียน

อู่ทองเกมส์ 2017
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
จัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก
มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560
ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
 •  
 • 1 of 6
 • >

 • ทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ 60 Update 26-02-61Click - 
 • รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสถาบันของสมาคมฯ60 Update 26-02-61 Click -
 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-ใหม่ -Click-
 • แบบฟอร์มการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี 2560
  • ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก-2560 -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-ประธาน-ประธานฯ-กรรมการฯ -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-เลขานุการ-เลขานุการ -Click-
 • ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 Click -

จัดซื้อจัดจ้าง

App ที่น่าสนใจ

Thai Weather พยากรณ์อากาศ
Mobile Application ภาครัฐทั้งหมด
แอพฯ ภาษาอาเซียน
Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษ